ISSN:2602-4950

Günümüz Yönetim ve Organizasyon Sorunlarına Genel Bir Bakış


Bir ülkenin var olması için gerekli olan koşulların başında iyi işleyen bir ekonomi sistemi gelmektedir. Bir ülkenin ekonomisinin iyi olması da o ülke içinde ve/veya o ülke adına dışarıda mal ve hizmet üreten işletmelerin etkin ve verimli bir şekilde faaliyet göstermesine bağlıdır. Günümüzde bilişim ve teknolojideki hızlı değişim ve yenilikler, sermayenin sınırlar arasında kolayca dolaşımı anlamına gelen küreselleşme, artan rekabet, bilinçli müşteri talepleri, insan hakları ve çevre duyarlılığı konularında meydana gelen gelişmeler gibi birtakım faktörler işletmecilik alanında yeni bir paradigmanın ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Buna göre; bir işletmenin varlığını sürdürmesi ve ortalama getiri üzerinden kar elde etmesi için stratejik yönetim gibi konularda bilinç sahibi olması gerekmektedir. Bu nedenle bir işletmenin diğer fonksiyonların yanı sıra yönetim ve organizasyon işlevine özel bir ağırlık vermesi zaruri bir hal almıştır. Bu çalışmada ise günümüzde işletmelerin yönetim ve organizasyon alanında karşılaşabileceği bazı sorunlar genel hatlarıyla belirlenmeye çalışılmıştır. Bu sorunlara dikkat çekilerek daha iyi işleyen bir yönetim ve organizasyon işlevinin tesis edilebilmesi için konuyla ilgilenen tüm kesimlere faydalı olmak amaçlanmıştır.


Keywords


Yönetim ve Organizasyon, Paradigma, Stratejik Yönetim, Küreselleşme

Author: -Emine KARAKAPLAN- Edip DOĞAN - H. Yusuf GÜNGÖR
Number of pages: 1-10
DOI:
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
Uluslararası Anadolu Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.