ISSN:2602-4950

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı ve Uygulaması

Author:

Number of pages:
11-27
Language:
Türkçe
Year-Number:
2017-1

İletişin ve ulaşım araçlarının geliştiği ve dış ticaret hacminin 15 trilyon olduğu günümüz ticari dünyasında ülkeler arasındaki dış ticaret yoğunluğu artmıştır. Ayrıca uluslararası yatırım kavramı da firmaların diğer ülkelerden sermaye akışı sağlamasına olanak tanımıştır. Bu da fon sahiplerinin yatırım yapacakları ülke ve firma hakkında bilgi sahibi olma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu da firmaların finansal raporlarını uluslararası standartlara uygun hale getirmeleri ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Ülkemizde vergi kanunları ile muhasebe ve raporlama standartları arasında bazı farklar bulunmaktadır. TMS 16 standardı özelinde bakıldığı zaman standartlar aynı zamanda firmaların tablolarının gerçeğe en uygun şekilde sunulmasını sağlamaktadır.

Keywords


In today's commercial world, where communication and transportation means are developed and the foreign trade volume is 15 trillion, the intensity of foreign trade among the countries has increased. In addition, the concept of international investment allows firms to flow capital from other countries. This reveals the need for fund owners to have information about the country and firm they will invest in. This has led to the need for companies to align their financial reports with international standards. There are some differences between tax laws and accounting and reporting standards in our country. When the TMS 16 standard is considered in particular, the standards also ensure that the tables of the companies are presented in the most appropriate way.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 6,849
Number of downloads 15,126

Share

Uluslararası Anadolu Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.