ISSN:2602-4950

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı ve Uygulaması


İletişin ve ulaşım araçlarının geliştiği ve dış ticaret hacminin 15 trilyon olduğu günümüz ticari dünyasında ülkeler arasındaki dış ticaret yoğunluğu artmıştır. Ayrıca uluslararası yatırım kavramı da firmaların diğer ülkelerden sermaye akışı sağlamasına olanak tanımıştır. Bu da fon sahiplerinin yatırım yapacakları ülke ve firma hakkında bilgi sahibi olma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu da firmaların finansal raporlarını uluslararası standartlara uygun hale getirmeleri ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Ülkemizde vergi kanunları ile muhasebe ve raporlama standartları arasında bazı farklar bulunmaktadır. TMS 16 standardı özelinde bakıldığı zaman standartlar aynı zamanda firmaların tablolarının gerçeğe en uygun şekilde sunulmasını sağlamaktadır.


Keywords


Dış Ticaret Yoğunluğu, Uluslararası Yatırım, Sermaye Akışı, TMS 16

Author: -H. Yusuf GÜNGÖR - Edip DOĞAN
Number of pages: 11-27
DOI:
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
Uluslararası Anadolu Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.