ISSN:2602-4950

Diriliş Nesli’nin Çıkış Yolu -Sorunlar, Çözümler Ve Öneriler-

Author:

Number of pages:
47-56
Language:
Türkçe
Year-Number:
2017-1

Yarım asrı aşan yazı hayatında toplumun hayati sorunlarına odaklanan ve bu sorunlar üzerine tezler üreten Sezai Karakoç, “Diriliş Nesli” olarak adlandırdığı gençliğin yetişmesine eserleri, duruşu, karakteri, düşünceleri ve söylemleriyle öncülük eder. Geçmişten beslendiği halde geleceğe odaklanan Karakoç, “kökü mazide olan bir âti” kurabilmek için geniş sahaları kapsayan özgün düşünceler üretir. Ömrünü, çöken bir medeniyetin yeniden dirilmesine adayan bir mütefekkir olarak sadece sorunları ortaya koymakla kalmaz, aynı zamanda sorunlara milletinin ruh iklimine uygun çözümler önerir. Bu anlamda Karakoç, medeniyetimizin mirasını yeniden keşfe çıkan ve keşfettiklerini sergileyen bir kâşiftir. Bu makalede Karakoç’un özellikle Çıkış Yolu adlı eserlerinden hareketle düşünce dünyası belirlenmeye çalışılmış, çıkış yolunu tıkadığını düşündüğü sorunlar ve bu sorunların çözümüne ilişkin gösterdiği çıkış yolları üzerinde durulmuştur.

Keywords


Sezai Karakoç, who focuses on the vital problems of the society in his writing life that transcends half a century and produces theses on these so-runes, prepares his works with his works, posture, character, thoughts and discourses in order to grow the youth he calls "Resurrection Genesis. Focusing on the future when fed from the past, Karakoç produces original ideas that cover wide areas in order to establish a "castle with a root". As a guru who dedicates his life to the resurrection of a civilized civilization, it does not only reveal the problems, but also proposes solutions to the problems of the nation's mood. In this sense, Karakoç is a revelation of the discoveries and discoveries of our civilization's heritage. In this article, Karakoç tried to determine the world of thought, especially from the works of Exit Road, and he focused on the problems he thinks he has blocked his way out and the way he has pointed out the solution of these problems.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 5,347
Number of downloads 6,409

Share

Uluslararası Anadolu Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.