ISSN:2602-4950

Diriliş Nesli’nin Çıkış Yolu -Sorunlar, Çözümler Ve Öneriler-


Yarım asrı aşan yazı hayatında toplumun hayati sorunlarına odaklanan ve bu sorunlar üzerine tezler üreten Sezai Karakoç, “Diriliş Nesli” olarak adlandırdığı gençliğin yetişmesine eserleri, duruşu, karakteri, düşünceleri ve söylemleriyle öncülük eder. Geçmişten beslendiği halde geleceğe odaklanan Karakoç, “kökü mazide olan bir âti” kurabilmek için geniş sahaları kapsayan özgün düşünceler üretir. Ömrünü, çöken bir medeniyetin yeniden dirilmesine adayan bir mütefekkir olarak sadece sorunları ortaya koymakla kalmaz, aynı zamanda sorunlara milletinin ruh iklimine uygun çözümler önerir. Bu anlamda Karakoç, medeniyetimizin mirasını yeniden keşfe çıkan ve keşfettiklerini sergileyen bir kâşiftir. Bu makalede Karakoç’un özellikle Çıkış Yolu adlı eserlerinden hareketle düşünce dünyası belirlenmeye çalışılmış, çıkış yolunu tıkadığını düşündüğü sorunlar ve bu sorunların çözümüne ilişkin gösterdiği çıkış yolları üzerinde durulmuştur.


Keywords


Medeniyet, diriliş, batılılaşma, aydın, eğitim.

Author: -Mehmet DOĞAN
Number of pages: 47-56
DOI:
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
Uluslararası Anadolu Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.