ISSN:2602-4950

Kitap Tanıtımı: Dil Dibeği / Bir Halk Etimolojisi Denemesi


Toplumun maddi ve manevi değerlerini içinde barındıran sözcükler zaman içinde çeşitli nedenlerle hem şekilsel hem de anlamsal açıdan değişime uğrayabilir. Bu sebeplerin arasında savaş, göç, ticaret, din değişikliği gibi nedenler sıralanabilir. Hem şekilsel hem de anlamsal açıdan değişikliğe uğrayan bu kelimelerin kiminin izi sürülerek en eski şekilleri bulunabilirken kiminin hangi aşamalardan geçerek son halini aldığı tahminden öteye gidemeyen şekilde açıklanabilir. Fırat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü A.B.D. Öğretim Üyesi Ali YILDIRIM tarafından kaleme alınan “Dil Dibeği / Bir Halk Etimolojisi Denemesi” isimli çalışmada da hemen hemen her alanda kullanılan; fakat zaman içinde çeşitli nedenlerle halk arasında hem şekilsel hem de anlamsal açıdan değişime uğrayan kelimelerin insanlar tarafından yanlış kullanımları ve bunların doğrularının ne olduğu ya da ne olabileceği ile ilgili açıklamalar yapılmıştır. Bu çalışma ile yazarın, doğru bilinen yanlışları gözler önüne sermek için ele aldığı örneklerin daha geniş okur kitlesine ulaşmasına vesile olunmaya çalışılmıştır. Kitapta toplam altmış başlık bulunmaktadır. Yazar bu altmış başlıkta yalın ve mizahi bir üslupla kelimeleri veya kelime gruplarını tek tek ele almış ve değerlendirmiştir.


Keywords


dil, etimoloji, anlam

Author: -Nülifer KARADAĞ
Number of pages: 57-60
DOI:
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
Uluslararası Anadolu Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.