ISSN:2602-4950

Kitap Tanıtımı: Dil Dibeği / Bir Halk Etimolojisi Denemesi

Author:

Number of pages:
57-60
Language:
Türkçe
Year-Number:
2017-1

Toplumun maddi ve manevi değerlerini içinde barındıran sözcükler zaman içinde çeşitli nedenlerle hem şekilsel hem de anlamsal açıdan değişime uğrayabilir. Bu sebeplerin arasında savaş, göç, ticaret, din değişikliği gibi nedenler sıralanabilir. Hem şekilsel hem de anlamsal açıdan değişikliğe uğrayan bu kelimelerin kiminin izi sürülerek en eski şekilleri bulunabilirken kiminin hangi aşamalardan geçerek son halini aldığı tahminden öteye gidemeyen şekilde açıklanabilir. Fırat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü A.B.D. Öğretim Üyesi Ali YILDIRIM tarafından kaleme alınan “Dil Dibeği / Bir Halk Etimolojisi Denemesi” isimli çalışmada da hemen hemen her alanda kullanılan; fakat zaman içinde çeşitli nedenlerle halk arasında hem şekilsel hem de anlamsal açıdan değişime uğrayan kelimelerin insanlar tarafından yanlış kullanımları ve bunların doğrularının ne olduğu ya da ne olabileceği ile ilgili açıklamalar yapılmıştır. Bu çalışma ile yazarın, doğru bilinen yanlışları gözler önüne sermek için ele aldığı örneklerin daha geniş okur kitlesine ulaşmasına vesile olunmaya çalışılmıştır. Kitapta toplam altmış başlık bulunmaktadır. Yazar bu altmış başlıkta yalın ve mizahi bir üslupla kelimeleri veya kelime gruplarını tek tek ele almış ve değerlendirmiştir.

Keywords


Words including material and moral values of a society can undergo changes both formally and semantically over time because of various reasons. Wars, immigration, trade, tergiversate could be among these reasons. While the earliest forms of some of the words undergone changes formally and semantically could be found out by tracing them, which processes the others have undergone to get their current forms could only be guessed. The study called “Mortar Of Language / A Folk Etymology Essay” by Ali YILDIRIM, instructor in Department of Turkish Language and Literature in Fırat University, involves inappropriate usage of words used almost in every area but undergone changes formally and semantically over time while being used by the public and their appropriate usage or what can be their appropriate usage. In this study, it was tried to let the examples handled by the author to reveal the false facts be made known by larger mass of readers. The book consists of 60 titles in total. The author handles and evaluates the words or word groups in a plain and humorous way one by one under these 60 titles.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 5,549
Number of downloads 5,553

Share

Uluslararası Anadolu Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.