ISSN:2602-4950
Uluslararası Anadolu Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi

Editor: Necla DAĞ
Assistant Editor:
Publication Place:
Year-Number: 2017-1
Full text | Contents | Cover photo |

Articles for this issue

32x32

-Emine KARAKAPLAN- Edip DOĞAN - H. Yusuf GÜNGÖR Günümüz Yönetim ve Organizasyon Sorunlarına Genel Bir Bakış, 1-10
General Overview of Today Management and Organization Issues
DOI :
Abstract | Full text

32x32

-H. Yusuf GÜNGÖR - Edip DOĞAN TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı ve Uygulaması, 11-27
Tas 16 Property, Plant And Equipment And A Case Study
DOI :
Abstract | Full text

32x32

-Fırat ŞAHİN Sözcük Anlamına İlişkin Bir Bilişsel Anlambilim Analizi: Türkçede “Üzerinde, Üzerine, Üzerinden” İlgeçlerine İlişkin Görünümler, 28-46
A Cognitive Semantic Analysis Related Word Meaning: RefLections Regarding Postpositions “Üzerinde, Üzerine, Üzerinden” in Turkish
DOI :
Abstract | Full text

32x32

-Mehmet DOĞAN Diriliş Nesli’nin Çıkış Yolu -Sorunlar, Çözümler Ve Öneriler-, 47-56
Extractıon Route Of Introductıon Generatıon -Forums, Solutions And Suggestions -
DOI :
Abstract | Full text

32x32

-Nülifer KARADAĞ Kitap Tanıtımı: Dil Dibeği / Bir Halk Etimolojisi Denemesi, 57-60
“Mortar Of Language / A Folk Etymology Essay” Book
DOI :
Abstract | Full text


Uluslararası Anadolu Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.